Your browser does not support JavaScript!
首頁 > 家長園地
家長園地

 

國立鹿港高級中學70週年合作教育盃全校運動會(107.11.09)

 

 

 

 

 

 

 

107學年度家長會長交接典禮暨聯誼餐會(107.10.19本校中正堂)

 

 

 

 

 

 

 

107學年度第一次家長委員會(107.09.27本校藝文中心)

 

 

 

107學年度第一次家長代表大會(107.09.27本校藝文中心)

 

 

 

 

 
106年歲末聯誼晚會 [ 2018-01-22 ]